Assessing your needs
Unlocking your potential
Boosting your performance

Voor bedrijven

Hoe weet u of de sollicitant die u net ontmoet hebt, wel degelijk de juiste is voor u? Hoe verzekert u zich ervan dat u net die competenties in huis haalt die uw business vooruit helpen? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers blijven en optimaal hun talenten inzetten? Mijn HR oplossingen voorkomen de hoge kosten van een verkeerde aanwerving en/of het vertrek van medewerkers en garanderen de continuïteit van uw business.

Kik op een van onze oplossingen voor meer info.

assessment center Assessment center

Om een objectief beeld te krijgen van de mogelijkheden die iemand heeft en een zo kwalitatief mogelijke selectie te kunnen doen, is een assessment center bijzonder nuttig. Aan de hand van observatieproeven, vragenlijsten, vaardigheidstesten, rollenspelen en een competentiegericht interview, schets ik een duidelijk beeld van de persoonlijkheid van de kandidaat en waar zijn/haar sterke en zwakke punten liggen. Via een overzichtelijk rapport kan je dan meer gericht de juiste keuze maken voor de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Ik geef in het rapport ook tips mee rond verdere ontwikkeling van de persoon en hoe die het best ingezet en begeleid kan worden in de organisatie.

development center Development center

Wil je weten hoe medewerkers zich het best verder kunnen ontwikkelen, dan ga ik via een development center op zoek naar de mogelijkheden van iemand. Zo kan je bepalen of medewerkers bijvoorbeeld het in zich hebben om leiding te geven, een strategische rol op te nemen en hoe je hen hierbij kan helpen. Naast een overzichtelijk rapport zorg ik ook voor de start van een persoonlijk ontwikkelplan, dat nadien verder kan uitgewerkt worden. Indien nodig organiseer ik individuele coaching sessies om de ontwikkeling verder te stimuleren en te verankeren.

Coaching voor bedrijven Individuele coaching van medewerkers

Via individuele coaching help ik medewerkers om hun doelen nog effectiever te gaan bereiken. Ik ga voor een actiegerichte aanpak en combineer hierbij technieken uit NLP met deze uit de cognitieve gedragstherapie. Om het zelfinzicht te verhogen, heb ik een breed gamma van psychologische tests ter beschikking. Als Professional Certified Coach bij de International Coach Federation volg ik een strikte deontologie en sta ik voor kwaliteit. De coaching kan zowel op de werkplek als in onze kantoren plaatsvinden. Coaching via telefoon of internet is eveneens een optie, vooral voor medewerkers die zich in het buitenland bevinden.

Team coaching

Soms is het meer opportuun om een groep medewerkers te coachen. Ik treed op als facilitator en ga via team workshops na hoe ik het team tot een beter gezamenlijk resultaat kan brengen. Voorafgaand aan de team coaching organiseer ik een team audit die al meteen duidelijkheid brengt en hiervoor gebruik ik tools zoals MBTI, 360°feedback, DISC…

Soms is het in de HR afdeling even alle hens aan dek. Heb je tijdelijk een specialist nodig, aarzel dan niet om op me een beroep te doen om je HR team tijdelijk te versterken. Mijn expertise situeert zich in de rol van Talent Manager, Manager Rekrutering en Selectie, HR manager, Manager Employer Branding, HR Business Partner, Senior Recruiter, Interne Loopbaanadviseur, en Interne Coach.

Ik kan training op maat organiseren rond diverse HR thema’s zoals rekrutering en selectie, interviewtechnieken, assessment en development centers, competency management, coaching,opmaken van een persoonlijk ontwikkelplan, 360°feedback, stress en time management, assertiviteit, change management.